نمایش یک نتیجه

نصب و راه اندازی دستگاه سپراتور

سپراتور یا جداکننده یک نوع ماشین مکانیکی است. راه اندازی سپراتور دارای اهمیت زیادی است. این دستگاه عناصر گوناگون در یک مخلوط را از یکدیگر جدا می‌کند. ترکیب مذکور ممکن است به شکل مایع - جامد، مایع - گاز و مایع - مایع باشد. این عملکرد این دستگاه نظیر یک سانتریفیوژ است. سانتریفیوژ ماده موردنظر را به اطراف یک محور به چرخش در می‌آورد. دستگاه سپراتور در صنایع گوناگون به‌ویژه صنعت شیر و روغن کارایی فراوانی دارند. سپراتور شیر سبب جداسازی چربی از شیر می‌شود. روغن نیز به کمک دستگاه سپراتور شفاف‌تر می‌گردد. (جهت استعلام تماس بگیرید.)